July 12, 2011

ditindas?

"Keadilan adalah anugerah kepada hambaNya yang ditindas"

No comments: