May 16, 2010

Guru, Selamat Hari

Selamat hari guru kepada semua guru seantero dunia. Tidak kira sama ada guru besar mahupun guru kecil. Tidak ketinggalan guru disiplin & guru sandaran.

No comments: