November 16, 2009

Better Asia

"Dengan populasi lebih tinggi di Asia, produktiviti lebih baik, kualiti semakin meningkat, innovasi dan daya reka cipta yang tinggi, anda dapat lihat pertumbuhan Asia dengan ketara pada abad ke-21,” katanya dalam syarahan khas beliau mengenai “Asia dan Abad Ke-21”
-
Tun Dr. Mahathir Mohamad
Syarahan Tokoh-tokoh Terkemuka Asia-Eropah
(November 16, 2009)

No comments: