September 16, 2009

Selamat Hari MALAYSIA!

Selamat hari Malaysia.
YE! Hari Malaysia.
Hari di mana negara Malaysia ditubuhkan 46 tahun lalu. Malaysia ditubuhkan selepas beberapa tahun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dari British. Pada peringkat awal, Malaysia terdiri dari Tanah Melayu, Singapura, Sabah & Sarawak. Namun pada tahun 1965, pemimpin Singapura mengambil keputusan untuk menarik Singapura keluar dari Malaysia & menubuhkan negara Singapura.

Selamat hari Malaysia.
September 16, 1963.

Sekian, terima kasih.
Wassalam.

No comments: