clix this!

waktu Malaysia

December 2, 2008

kena mati dulu?

"Di negara kita ini, kalau kita mahu dijulang dan dikenang. mungkin kamu kena mati dulu....."

Musli Ramli
Orang Minyak Naik Minyak
2008

No comments: